polityka prywatności
DREAM'IN

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego DREAM’IN.

Administracja danych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marzena Bielak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bielak Marzena „MABELLE” z siedzibą w Kobyłce (05-230), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej pod numerem NIP: 1250009178, REGON: 012285542

Sklep Internetowy www.dreamin.pl zapewnia klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) m.in. w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe klientów są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych klientów w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”;

Sklep Internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma do nich pełen dostęp oraz może je weryfikować, modyfikować lub też żądać ich usunięcia.

Sklep Internetowy nie udostępnia, nie przekazuje ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątkiem jest żądanie udostępnienia danych osobowych przez uprawnione na podstawie prawa organy państwa w związku z toczącymi się postepowaniami.

Polityka cookies

Sklep Internetowy DREAM’IN posługuje się plikami cookies (tzw. ciasteczka). Służą one zbieraniu danych statystycznych o aktywności klienta , w celu dobrania najlepszej oferty, odpowiednio do jego gustów i potrzeb. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

Ponadto informujemy, iż na stronie internetowej sklepu mogą pojawić się linki przekierowujące do innych stron internetowych, na których może obowiązywać inna polityka prywatności. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony Klient czyni to na własną odpowiedzialność.

Reklama oraz promocja

Sklep Internetowy wysyła klientom materiały promocyjne tylko w przypadku gdy wyrazili oni na to zgodę. W szczególności dotyczy to newslettera, którego chęć otrzymywania klient potwierdza aktywując odpowiedni link zawierający akceptację na jego otrzymywanie. Newsletter zawiera informacje o aktualnych promocjach, nowościach oraz rabatach jedynie naszego sklepu.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności Sklepu Internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu Internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.